อาทิตย์. ก.ย. 27th, 2020

บาคาร่า: วิสัยทัศน์ที่จะมองไกลดอกเบี้ยระยะสั้นจะไม่ดีที่สุด