ศุกร์. พ.ค. 7th, 2021

บาคาร่ากฎพื้นฐาน: ตั้งตัวเองหยุดการสูญเสียเพียงเพื่อชนะ