จันทร์. ก.ย. 26th, 2022

บาคาร่ากฎพื้นฐาน: ตั้งตัวเองหยุดการสูญเสียเพียงเพื่อชนะ