อังคาร. ก.ย. 22nd, 2020

บาคาร่ากฎพื้นฐาน: ตั้งตัวเองหยุดการสูญเสียเพียงเพื่อชนะ