ศุกร์. ธ.ค. 1st, 2023

Coronavirus

มกราคมว่าคณะกรรมการสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติได้รวมโรคปอดบวมที่ติดเชื้อ coronavirus ชนิดใหม่เข้าสู่การจัดการทางกฎหมายของโรคติดเชื้อคลาส B และใช้มาตรการ... Read More