อังคาร. พ.ย. 24th, 2020

รักษาความสงบไม่รวมความโลภ, บาคาร่าคุณใกล้ชิดกับชัยชนะ