อาทิตย์. ม.ค. 17th, 2021

สังเกตสถานการณ์เข้าใจสถานการณ์และต่อสู้กับบาคาร่า!