จันทร์. ต.ค. 18th, 2021

สังเกตสถานการณ์เข้าใจสถานการณ์และต่อสู้กับบาคาร่า!