เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

บาคาร่า: ผู้เล่นเหยียบลงไปบนรอยเท้าของอดีตที่ผ่านมาตามทางที่จะชนะ