ศุกร์. มิ.ย. 18th, 2021

บาคาร่า: ผู้เล่นเหยียบลงไปบนรอยเท้าของอดีตที่ผ่านมาตามทางที่จะชนะ