พุธ. ก.ย. 29th, 2021

การเอาชนะตัวเองนั้นเท่ากับการเอาชนะบาคาร่า!