อังคาร. พ.ย. 24th, 2020

การเอาชนะตัวเองนั้นเท่ากับการเอาชนะบาคาร่า!