พฤหัส. ก.ย. 28th, 2023

การพึ่งพาบาคาร่ามากเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดี