ศุกร์. ก.ย. 25th, 2020

การพึ่งพาบาคาร่ามากเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดี