เสาร์. พ.ค. 28th, 2022

การพึ่งพาบาคาร่ามากเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดี