เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

การพึ่งพาบาคาร่ามากเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดี