อังคาร. มี.ค. 9th, 2021

การพึ่งพาบาคาร่ามากเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดี