จันทร์. ต.ค. 18th, 2021

ใช้ฐานรากบาคาร่าเพื่อปูทางไปสู่ชัยชนะ