พุธ. ก.ค. 28th, 2021

ในบาคาร่าหายใจลึก contrarian ถือเงินทุนของตัวเอง