ศุกร์. พ.ค. 7th, 2021

ในบาคาร่าหายใจลึก contrarian ถือเงินทุนของตัวเอง