จันทร์. ก.ย. 26th, 2022

ในบาคาร่าหายใจลึก contrarian ถือเงินทุนของตัวเอง