ศุกร์. ธ.ค. 8th, 2023

ในบาคาร่าหายใจลึก contrarian ถือเงินทุนของตัวเอง