ศุกร์. ก.ย. 25th, 2020

ความรู้สึกมั่นคงการไตร่ตรองและการไม่ได้รับบาคาร่าชนะโดยการกระตุ้น