อังคาร. พ.ย. 24th, 2020

ความรู้สึกมั่นคงการไตร่ตรองและการไม่ได้รับบาคาร่าชนะโดยการกระตุ้น