จันทร์. พ.ย. 30th, 2020

หมดความคิดในการชนะบาคาร่าและรู้สึกถึงวิกฤต