อาทิตย์. ต.ค. 1st, 2023

หมดความคิดในการชนะบาคาร่าและรู้สึกถึงวิกฤต