พุธ. พ.ย. 29th, 2023

เม็ดถั่ว

การเล่นเม็ดถั่ว เกมส์นี้ใช้กระดุม200ถึง 500เม็ด ในแต่ละครั้งจะเลือกจากตรงกลาง 1กำ (อย่างน้อย20เม็ด) นำกระดุมที่เลือกมาแยกออกกองละ 4 เม็ด จนให้เหลือจำน... Read More