ศุกร์. ธ.ค. 1st, 2023

ตรุษจีนนี้ผิดปกติมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของทั้งครอบครัวและเรียนรู้ที่จะวัดอุณหภูมิร่างกาย