พุธ. ก.ย. 28th, 2022

พูดถึงการเปลี่ยนสีตับ! ตับ B จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปหรือไม่?