จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

พูดถึงการเปลี่ยนสีตับ! ตับ B จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปหรือไม่?