ศุกร์. ต.ค. 22nd, 2021

พูดถึงการเปลี่ยนสีตับ! ตับ B จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปหรือไม่?