พุธ. เม.ย. 21st, 2021

ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด hallux valgus หรือไม่? จงเชื่อฟังในสถานการณ์ทั้งสามนี้