จันทร์. มี.ค. 27th, 2023

ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด hallux valgus หรือไม่? จงเชื่อฟังในสถานการณ์ทั้งสามนี้