อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด hallux valgus หรือไม่? จงเชื่อฟังในสถานการณ์ทั้งสามนี้