ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด hallux valgus หรือไม่? จงเชื่อฟังในสถานการณ์ทั้งสามนี้