พฤหัส. ต.ค. 21st, 2021

การผ่าตัดสายตาสั้นหลัก: ความแตกต่างระหว่าง femtosecond เต็มและครึ่ง femtosecond