อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

การผ่าตัดสายตาสั้นหลัก: ความแตกต่างระหว่าง femtosecond เต็มและครึ่ง femtosecond