จันทร์. ธ.ค. 5th, 2022

การผ่าตัดสายตาสั้นหลัก: ความแตกต่างระหว่าง femtosecond เต็มและครึ่ง femtosecond