อังคาร. ต.ค. 27th, 2020

การผ่าตัดสายตาสั้นหลัก: ความแตกต่างระหว่าง femtosecond เต็มและครึ่ง femtosecond