อาทิตย์. มิ.ย. 13th, 2021

การผ่าตัดสายตาสั้นหลัก: ความแตกต่างระหว่าง femtosecond เต็มและครึ่ง femtosecond