พุธ. ต.ค. 21st, 2020

Zhao Yazhi แต่งตัวเป็นสีดำและสีขาวเพื่อไปสนามบินรูปร่างต่ำที่สำคัญนั้นง่ายเกินไป แต่แหล่งน้ำมันยังคงแข็งแกร่ง