พฤหัส. ก.ย. 28th, 2023

มันเป็น “”ตาซ้ายกระโดดเพื่อเงิน, ตาขวากระโดดเพื่อหายนะ”” หรือไม่? ระวังการกระโดดเปลือกตาประเภทนี้