เสาร์. ม.ค. 22nd, 2022

“โรคเบาหวานเป็นกลุ่มประชากรที่มีความไวต่อการติดเชื้อ coronavirus วิธีใหม่ป้องกันได้อย่างไร?