ศุกร์. ต.ค. 23rd, 2020

“โรคเบาหวานเป็นกลุ่มประชากรที่มีความไวต่อการติดเชื้อ coronavirus วิธีใหม่ป้องกันได้อย่างไร?