ศุกร์. ต.ค. 30th, 2020

มือและเท้าที่เย็นกลายเป็น “”ปกติ”” ในช่วงฤดูหนาวเหตุผลสำคัญสองประการที่ต้องรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ