ศุกร์. ต.ค. 30th, 2020

ไห่หนานบรรลุเป้าหมายในการกำจัดไข้มาลาเรียกรณีท้องถิ่นล่าสุดปรากฏตัวขึ้นในปี 2558