ศุกร์. ม.ค. 21st, 2022

ไห่หนานบรรลุเป้าหมายในการกำจัดไข้มาลาเรียกรณีท้องถิ่นล่าสุดปรากฏตัวขึ้นในปี 2558