อังคาร. พ.ย. 29th, 2022

ไห่หนานบรรลุเป้าหมายในการกำจัดไข้มาลาเรียกรณีท้องถิ่นล่าสุดปรากฏตัวขึ้นในปี 2558