พฤหัส. ม.ค. 20th, 2022

มันไม่เจ็บปวดเหรอ? ไม่รู้สึกไม่ได้หมายความว่ามันไม่เจ็บปวด