อังคาร. พ.ย. 29th, 2022

มันไม่เจ็บปวดเหรอ? ไม่รู้สึกไม่ได้หมายความว่ามันไม่เจ็บปวด