พุธ. ก.ย. 30th, 2020

พี่น้องฝาแฝดทนทุกข์ทรมานจาก “โรคแปลก ๆ ” และมีวิสัยทัศน์ต่ำ