เสาร์. พ.ค. 28th, 2022

“ผลไม้” เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในหัวข้อสุขภาพที่เรียกว่า “อาหารคือหมื่นและผลไม้นั้นขาดไม่ได้