ศุกร์. ก.ค. 30th, 2021

เตือนแพทย์: คนส่วนใหญ่ที่มีอุบัติการณ์สูงของโรคหัวใจมี 5 ลักษณะเหล่านี้ต้องให้ความสนใจ