เสาร์. พ.ค. 28th, 2022

ข้อควรระวังก่อนทำการทดสอบการทำงานของต่อมไทรอยด์คืออะไร? ใครบ้างที่ต้องได้รับการทดสอบสำหรับการทำเล็บ?