ศุกร์. ก.ค. 30th, 2021

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเซลล์ T บางตัวในร่างกายมนุษย์สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ทั้งหมดและมะเร็งทั้งหมดอาจหายขาดได้