อาทิตย์. ต.ค. 17th, 2021

มองโกเลียใน: เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มากกว่า 8,000 คนบริจาคโลหิตมากกว่า 2.6 ล้านมล. ใน 5 ปี