จันทร์. ก.ย. 28th, 2020

ผู้ให้บริการไวรัสตับอักเสบบีควรมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแม้ว่าพวกเขาจะไม่สบายก็ตาม