ศุกร์. ธ.ค. 8th, 2023

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า 4 “”เร็ว”” เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคปอดบวมจากไวรัส