อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

“”การผ่าตัดโดยละเอียด”” ของการบาดเจ็บของเส้นประสาท peroneal