ศุกร์. พ.ค. 20th, 2022

“”การผ่าตัดโดยละเอียด”” ของการบาดเจ็บของเส้นประสาท peroneal