ศุกร์. ต.ค. 22nd, 2021

“”การผ่าตัดโดยละเอียด”” ของการบาดเจ็บของเส้นประสาท peroneal