อาทิตย์. ก.ย. 27th, 2020

“”การผ่าตัดโดยละเอียด”” ของการบาดเจ็บของเส้นประสาท peroneal