ศุกร์. ก.ค. 30th, 2021

“”การผ่าตัดโดยละเอียด”” ของการบาดเจ็บของเส้นประสาท peroneal