อังคาร. มี.ค. 21st, 2023

“”การผ่าตัดโดยละเอียด”” ของการบาดเจ็บของเส้นประสาท peroneal