ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

“”การผ่าตัดโดยละเอียด”” ของการบาดเจ็บของเส้นประสาท peroneal