เสาร์. พ.ค. 21st, 2022

เจ็ด coronaviruses มนุษย์ได้รับการระบุในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดเท่านั้น