จันทร์. ก.ย. 28th, 2020

เจ็ด coronaviruses มนุษย์ได้รับการระบุในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดเท่านั้น