อังคาร. ก.ค. 27th, 2021

การล้างมือบ่อยๆสามารถป้องกันโรคปอดบวมใหม่ได้ แต่หลายคนก็ทำผิด

A cropped shot of a young woman washing her hands in her bathroom