พฤหัส. ก.ย. 28th, 2023

การล้างมือบ่อยๆสามารถป้องกันโรคปอดบวมใหม่ได้ แต่หลายคนก็ทำผิด

A cropped shot of a young woman washing her hands in her bathroom