เสาร์. พ.ค. 28th, 2022

โดยทั่วไปแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสและมีการติดต่อกันสูงมัน