อาทิตย์. มี.ค. 7th, 2021

โดยทั่วไปแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสและมีการติดต่อกันสูงมัน