ศุกร์. มิ.ย. 18th, 2021

โดยทั่วไปแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสและมีการติดต่อกันสูงมัน