พุธ. ก.ย. 29th, 2021

โดยทั่วไปแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสและมีการติดต่อกันสูงมัน