จันทร์. ต.ค. 18th, 2021

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis