จันทร์. ก.ย. 21st, 2020

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis