อังคาร. มี.ค. 2nd, 2021

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis