อาทิตย์. ก.ย. 25th, 2022

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis