พฤหัส. ธ.ค. 3rd, 2020

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis