จันทร์. มี.ค. 27th, 2023

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis