ศุกร์. พ.ค. 7th, 2021

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis