พฤหัส. ก.ย. 28th, 2023

ผู้ชายกระหายการดื่มสไปรต์ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ketoacidosis