พุธ. ธ.ค. 6th, 2023

coronavirus ใหม่สามารถถ่ายทอดจากคนสู่คนได้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อคุณต้องมีความเชี่ยวชาญใน 6 ประเด็นดังต่อไปนี้

3D render of virus cells attacking a DNA strand