เสาร์. ก.พ. 27th, 2021

บรรดาผู้ที่ง่ายต่อการอายเมื่อดื่มระวัง! นี่อาจเป็นสัญญาณของภาวะสมองเสื่อม