ศุกร์. พ.ค. 7th, 2021

การพุ่งออกมาช้ากว่ากำหนดจะพ่นได้ดี