อาทิตย์. ต.ค. 1st, 2023

การพุ่งออกมาช้ากว่ากำหนดจะพ่นได้ดี