ศุกร์. ต.ค. 22nd, 2021

การตั้งครรภ์ในเดือนตุลาคมคุณจะคลอดลูกหนึ่งครั้ง แต่คุณไม่ควรประมาทหลังจากให้กำเนิดสิ่งทั้งสี่นี้ต้องทำในเวลาที่กำหนด