อาทิตย์. ต.ค. 17th, 2021

การปะทะกันของชนเผ่า: คนงานก่อสร้างนอนอยู่บนค่ายฐานหลังจากวันหยุดมีความสุขมาก